Gắn Độ Niền Kim Cương Rolex – Hublot HCM

Giá: 0

clip trước và sau khi lên niền , ở ngoài thật tế sẽ đẹp hơn clip chút ^^